Title (srp)

Mogućnosti dobijanja i karakterizacije prahova Co,Ni i /ili Mo postupkom elektrohemijskog taloženja

Author

Pešić, Olivera

Contributor

Jordović, Branka
Stevanović, Jasmina
Maričić, aleksa
Spasojević, Pavle
Zelenović, Lenka

Description (srp)

PriloziBibliografija: listovi 140-147Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih naukaUmnoženo za odbranu

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 2.0 AT - Creative Commons Attribution 2.0 Austria License.

CC BY 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/

Identifiers