Title (srp)

Validnost minimalno invazivnih dijagnostičkih procedura tumorskih promena pljuvačnih žlezda-Core needl biopsio

Author

Oroz, Aleksandar, 1967-

Contributor

Radovanović, Dragče, 1962-
Kozomara, Ružica, 1963-
Tanasković, Irena, 1973-
Živić, Ljubica, 1952-

Description (eng)

Introduction/Aim. The diagnosis of tumors of salivary glands relies heavily on radiologicalexamination and biopsy of pathological tissue. The purpose of the present study is toinvestigate the sensitivity, specificity and accuracy of core needle biopsy in diagnosis oftumors of parotid and submandibular glands.Methods. This study was designed as a prospective clinical trial preformed between May32008. and Мay 2015. at Department for otorhinolaryngology and maxillofacial surgery,Clinical Center Zemun, Belgrade.Examinations included 200 patients among which 100were diagnosed with tumors of parotid salivary glands and 100 with tumors ofsubmandibular salivary glands. Core needle biopsy was undertaken in all cases wheretumor was smaller than 2 cm, far from blood vessels and far from the deep layer of parotidgland. Histopathological analysis was performed to identify histological type of the lesion.Upon performing the surgical procedure and consequently extirpation biopsies sampleswere investigated for definitive diagnosis.Results. The sensitivity of the procedure was 90.9% for parotid salivary gland and 74% forsubmandibular salivary gland, the specificity was 95.9% for parotid salivary gland and93% for submandibular salivary gland and the accuracy was 94.7% for parotid salivarygland and 87% for submandibular salivary gland. Based on histopathological findings ofthe salivary gland obtained using core needle biopsy of the tumor tissue, it was possible todifferentiate between malign and benign lesions.Conclusion. Current investigation points to the advantages and efficiency of core needlebiopsy in diagnosis of tumors of parotid and submandibular salivary glands.

Description (srp)

Uvod/cilj. Dijagnoza tumora pljuvačnih žlezda se pretežno zasniva naradiološkom ispitivanju i histološkoj analizi patološke mase dobijenebiopsijom. Cilj ove studije je bio da se ispitaju specifičnost, senzitivnost itačnost biopsije šupljom iglom u dijagnozi pacijenata sa oboljenjima parotidne isubmandibularne pljuvačne žlezde.Metode. Istraživanje je sprovedeno kao prospektivna klinička studija koja jeobavljena između maja 2008.- me godine i maja 2016.- te godine u Odeljenju zaotorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Zemun,Beograd. U studiji je obuhvaćeno 200 pacijenta od kojih je kod 100 bilodijagnostikovano prisustvo tumora u doušnoj pljuvačnoj žlezdi i 100 pacijenatakod kojih je bilo dijagnostikovano prisustvo tumora u podviličnoj pljuvačnojžlezdi. Biopsija šupljom iglom je bila sprovedena kod svih pacijenata kod kojih jetumor bio manji od 2 centimetara, koji je bio udaljen od krvnih sudova i udaljen oddubokog režnja doušne pljuvačne žlezde. Nakon toga se histološkim nalazomutvrđivao tip promene. Nakon sprovođenja hirurške intervencije i potpunoguklanjanja obolelog tkiva uzorak je ispitan za uspostavljanje konačne dijagnoze.Rezultati. Senzitivnost postupka iznosila je 90.9% za doušnu pljuvačnu žlezdu i74% za podviličnu pljuvačnu žlezdu, specifičnost je bila 95.9% za doušnupljuvačnu žlezdu i 93% za podviličnu pljuvačnu žlezdu i preciznost je bila 94.7%za doušnu pljuvačnu žlezdu i 87% za podviličnu pljuvačnu žlezdu. Na osnovuhistopatološkog nalaza biopsije šupljom iglom bilo je moguće diferenciratimaligne od benignih lezija.Zaključak. Sprovedeno istraživanje ukazuje na prednost i efikasnost biopsiješupljom iglom u dijagnozi tumefakata doušne i podvilične pljuvačne žlezde.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Identifiers