Phaidra


 

Uticaj individualnog hirurškog iskustva na učestalost dehiscencije kolo-rektalne anastomoze posle prednje resekcije rektuma kod obolelih od rektalnog karcinoma (sr)

Beschreibung ():

Autor: Zoran, 1962- Aleksić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:988

o:988

Uticaj individualnog hirurškog iskustva na učestalost dehiscencije kolo-rektalne anastomoze posle prednje resekcije rektuma kod obolelih od rektalnog karcinoma (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

Id=524625301 ; D-3162