Phaidra


 

Podela vlasti u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine - ključni princip organizacije vlasti (sr)

Beschreibung ():

Autor: Borislav, 1970- Galić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:974

o:974

Podela vlasti u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine - ključni princip organizacije vlasti (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=524549269 ; D-3152