Phaidra


 

Unapređenje učenja jezika struke putem hibridne nastave i sistema za upravljanje učenjem (sr)

Beschreibung ():

Autor: Miljana, 1985- Stojković-Trajković

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:955

o:955

Unapređenje učenja jezika struke putem hibridne nastave i sistema za upravljanje učenjem (Serbisch)

The improvement of esp learning through blended learning and learning management systems : doctoral dissertation (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=524532629 ; D-3139