Phaidra


 

Statička i dinamička analiza elastičnog štapa promenljivog preseka metodom diskretizacije na krute segmente / Aleksandar V. Nikolić. (sr)

Beschreibung ():

Autor: Aleksandar, 1985- Nikolić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:952