Phaidra


 

Ispitivanje antioksidativne i prooksidativne aktivnosti odabranih jedinjenja fenolnog tipa (sr)

Beschreibung ():

Autor: Jelena, 1985- Đorović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:908

o:908

Ispitivanje antioksidativne i prooksidativne aktivnosti odabranih jedinjenja fenolnog tipa (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=1024501480 ; D-3131