Phaidra


 

Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja (sr)

Description ():

Author: Milan, 1987- Radenković

Overview
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:903

29.01.2018 - 16:34:17

Not Available

No

Contribute

Author of the digital object

mentor

Entity / Personal data

Milan, 1987- Radenković

Contribute

Other

mentor

Entity / Personal data

Petar, 1969- Todorović

Contribute

Other

predsednik komisije

Entity / Personal data

Branko, 1958- Tadić

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Đorđe, 1974- Vukelić

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Slobodan, 1967- Mitrović

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Dragan, 1960- Adamović

Contribute

Other

član komisije

Entity / Personal data

Ivan, 1971- Mačužić