Phaidra


 

Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja (sr)

Description ():

Author: Milan, 1987- Radenković

Overview
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:903