Phaidra


 

Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja (sr)

Beschreibung ():

Autor: Milan, 1987- Radenković

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:903

o:903

Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja (Serbisch)

: doctoral dissertation (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=524396693 ; D-3126