Phaidra


 

Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom fuzzy ahp metode i metode genetskog algoritma (sr)

Beschreibung (sr): Prilozi Datum odbrane: 29.09.2017.

Autor: Slađana, 1970- Vujičić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:893