Phaidra


 

Metod primene propofola i neželjeni efekti duboke sedacije tokom dijagnostičke kolonoskopije (sr)

Beschreibung (sr): Prilozi Datum odbrane: 19.09.2017. null

Autor: Vera, 1960- Vučićević

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:872