Phaidra


 

Značaj ekspresije galektina-3 u patogenezi primarnog bilijarnog holangitisa kod miševa (sr)

Beschreibung ():

Autor: Aleksandar N., 1986- Arsenijević

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:821

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

PBC, Gal-3, NA, C57BL/6 miševi, apoptoza, BECs (Serbisch)

PBC, Gal-3, NA, C57BL/6 mice, apoptosis, BECs (Serbisch)

616.36-004:616-097 (Serbisch)