Phaidra


 

Populaciona ekologija močvarskog mravnika [Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)] u Srbiji (sr)

Beschreibung ():

Autor: Miloš, 1987- Popović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:820

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

Močvarni mravnik, Phengaris (Maculinea)teleius, Srbija, rasprostranjenost,kvalitet staništa, brojnost populacija,disperzija, markiranje i ponovni ulov (Serbisch)

The Scarce Large Blue, Phengaris (Maculinea)teleius, Serbia, distribution, habitat quality,population size, dispersal, mark-releaserecapture (Serbisch)

502.211:595.78(497.11)(043.3) (Serbisch)

Leptiri - Zaštita - Srbija (Serbisch)