Phaidra


 

Statička i dinamička analiza ploča od funkcionalno gradijentno raspoređenih materijala (sr)

Beschreibung ():

Autor: Dragan, 1982- Čukanović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:818

X, 160 listova

3.56 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:818

Anforderung