Phaidra


 

Statička i dinamička analiza ploča od funkcionalno gradijentno raspoređenih materijala (sr)

Beschreibung ():

Autor: Dragan, 1982- Čukanović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:818

o:818

Statička i dinamička analiza ploča od funkcionalno gradijentno raspoređenih materijala (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=524033173 ; D-3079