Phaidra


 

Uticaj obrazaca potrošnje zdravstvenih usluga na samoprocenu zdravlja i zadovoljstvo građana zdravstvenom zaštitom u Republici Srbiji (sr)

Beschreibung ():

Autor: Nataša, 1977- Mihailović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:816

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

Samoprocena zdravlja, zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom, obrasci potrošnje zdravstvenih usluga (Serbisch)

Self-assessment of the health condition; the level of satisfaction of health care users; health care consumption patterns (Serbisch)

614.2:616-052]:312.6 (Serbisch)