Phaidra


 

Modeliranje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije (sr)

Beschreibung ():

Autor: Nebojša, 1966- Abadić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:815

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

poslovni inkubatori, inkubirana preduzeća, proces inkubacije, poslovnainteligencija, upravljanje poslovnim performansama, ključni indikatori performansi,genetski algoritmi, veštačke neuronske mreže (Serbisch)

business incubators and incubated companies, the process of incubation, businessintelligence, business performance management, key performance indicators, genetic algorithms,artificial neural networks (Serbisch)

334.7:005.511]:004.7(043.3) (Serbisch)

Preduzeća - Organizacija - Upravljanje (Serbisch)