Phaidra


 

Modeliranje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije (sr)

Beschreibung ():

Autor: Nebojša, 1966- Abadić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:815

X, 250 listova

11.42 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:815

Anforderung