Phaidra


 

Pridevi i pridevske zamenice sa semantičkog i morfološkog aspekta (sr)

Beschreibung ():

Autor: Milica, 1978- Milojević Miladinović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:814

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

pridev, pridevski vid, pridevske zamenice, morfologija, semantika (Serbisch)

adjective, adjectival form, adjectival pronouns, morphology, semantics (Serbisch)

811.163.41'367.623'37'366(043.3) ; 811.163.41'367.626'37'366(043.3) (Serbisch)

Srpski jezik - Pridevi - Semantički aspekt (Serbisch)

Srpski jezik - Pridevi -Morfološki aspekt (Serbisch)