Phaidra


 

Analiza faktora koji utiču na pojavu urinarnih infekcija kod pacijenata sa povredom kičmene moždine (sr)

Beschreibung ():

Autor: Aleksandra, 1967- Sekulić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:811

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

urinarne infekcije, povrede kičmene moždine (Serbisch)

urinary tract infection, spinal cord injuries (Serbisch)

616.8 (Serbisch)