Phaidra


 

Analiza faktora koji utiču na pojavu urinarnih infekcija kod pacijenata sa povredom kičmene moždine (sr)

Beschreibung ():

Autor: Aleksandra, 1967- Sekulić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:811

05.09.2017 - 13:11:50

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Aleksandra, 1967- Sekulić

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Marko, 1979- Folić

Beitrag

Andere

predsednik komisije

Angaben zur Person

Dejan, 1968- Petrović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Predrag, 1959- Čanović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Gordana, 1956- Tončev

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Dragan, 1967- Milovanović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Miroslava. Živković