Phaidra


 

Uticaj prolazne hipotermije i loše metaboličke adaptacije na perinatalni morbiditet kod novorođenčadi sa intrauterusnim zastojem u rastu (sr)

Beschreibung ():

Autor: Tanja, 1964- Lazić Mitrović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:810