Phaidra


 

Faktori koji utiču na kvalitet života pacijenata posle hirurških intervencija u opštoj anesteziji (sr)

Beschreibung ():

Autor: Žarko, 1961- Krivokapić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:808

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

Kvalitet života, faktori rizika, opšta anestezija, hirurška intervencija (Serbisch)

Qualiti of life, surgery, anesthesia (Serbisch)

613 (Serbisch)