Phaidra


 

Faktori koji utiču na kvalitet života pacijenata posle hirurških intervencija u opštoj anesteziji (sr)

Beschreibung ():

Autor: Žarko, 1961- Krivokapić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:808

Nein

Ja

Namensnennung 2.0 Österreich