Phaidra


 

Uticaj terapije diureticima na izlučivanje radioaktivnog joda 131I kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlezde (sr)

Beschreibung ():

Autor: Vesna D., 1982- Ignjatović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:805

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

diferentovan karcinom štitaste žlezde,radioaktivni jod, diuretici, furosemid,hidrohlorotiazid, spironolakton (Serbisch)

Differentiated thyroid carcinoma, radioiodine, diuretics,furosemide, hydrochlorothiazide, spironolactone (Serbisch)

616.441-006.6-085 (Serbisch)