Phaidra


 

Značaj ekspresije markera ćelijske proliferacije i inflamacije u razvoju stečenog holestesteatoma srednjeg uva (sr)

Beschreibung ():

Autor: Milan, 1970- Erdoglija

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:802

Bakkalaureatsarbeit

Organisationszuordnung

 

34A05: Fakultet medicinskih nauka

Studienrichtung