Phaidra


 

Značaj ekspresije markera ćelijske proliferacije i inflamacije u razvoju stečenog holestesteatoma srednjeg uva (sr)

Beschreibung ():

Autor: Milan, 1970- Erdoglija

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:802

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

holesteatom, ćelijski markeri, inflamacija, proliferacija, imunohistohemija (Serbisch)

cholestеatoma, cell markers, inflammation, proliferation, immunohistochemistry (Serbisch)

616.284-073-089 (Serbisch)