Phaidra


 

Faktori koji utiču na proces eliminacije benzodiazepina, kliničku sliku i ishod akutne intoksikacije benzodiazepinima kod osoba starije životne dobi (sr)

Beschreibung ():

Autor: Nataša, 1967- Perković-Vukčević

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:801

118 listova

7.83 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:801

Anforderung