Phaidra


 

Faktori koji utiču na proces eliminacije benzodiazepina, kliničku sliku i ishod akutne intoksikacije benzodiazepinima kod osoba starije životne dobi (sr)

Beschreibung ():

Autor: Nataša, 1967- Perković-Vukčević

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:801

18.08.2017 - 12:42:34

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Nataša, 1967- Perković-Vukčević

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Jasmina, 1959- Jović-Stošić

Beitrag

Andere

predsednik komisije

Angaben zur Person

Nataša, 1975- Đorđević

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Vesela, 1956- Radonjić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Vesna. Mijatović