Phaidra


 

Helatacione osobine liganada EDTA-tipa u odnosu na bakar(II) - moguća primena kod neurotoksičnih poremećaja (sr)

Beschreibung ():

Autor: Marina, 1985- Ćendić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:799

Abmessungen

Bezugsnummer