Phaidra


 

Determinisanje modela tehnologije radio-relejnih uređaja sa aspekta unapređenja tehnoloških programa (sr)

Description (sr): Prilozi. Umnoženo za odbranu.Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak. Bibliografija: listovi 163-168.

Author: Vojkan, 1969- Radonjić

Overview
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:574

o:574

Determinisanje modela tehnologije radio-relejnih uređaja sa aspekta unapređenja tehnoloških programa (Serbian)

Serbian

Prilozi. Umnoženo za odbranu.Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak. Bibliografija: listovi 163-168. (Serbian)

Identifiers

512552350D-2869