Phaidra


 

Povezanost metaboličkog sindroma i imunskih parametara sa kliničkim i patohistološkim karakteristikama bolesnika sa ulceroznim kolitisom (sr)

Beschreibung ():

Autor: Marina, 1977- Jovanović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:1021

o:1021

Povezanost metaboličkog sindroma i imunskih parametara sa kliničkim i patohistološkim karakteristikama bolesnika sa ulceroznim kolitisom (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=524680085 ; D-3181