Phaidra


 

Procena socijalne kognicije i neurokognicije kod bolesnika sa shizofrenijom i bipolarnim afektivnim poremećajem (sr)

Beschreibung ():

Autor: Jelena, 1978- Đorđević

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:1020

o:1020

Procena socijalne kognicije i neurokognicije kod bolesnika sa shizofrenijom i bipolarnim afektivnim poremećajem (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=524679829 ; D-3180