Phaidra


 

Kolorektalni karcinom: značaj koncentracija citokina u serumu i fecesu za procenu težine bolesti (sr)

Beschreibung ():

Autor: Milan, 1976- Jovanović

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:1019

o:1019

Kolorektalni karcinom: značaj koncentracija citokina u serumu i fecesu za procenu težine bolesti (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=524679573 ; D-3179