Phaidra


 

Farmakologija i toksikološki profil novosintetisanih derivata hromana-2,4-diona u funkciji antikoagulativne aktivnosti in vivo (sr)

Beschreibung ():

Autor: Nevena, 1987- Stanković

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:1008

o:1008

Farmakologija i toksikološki profil novosintetisanih derivata hromana-2,4-diona u funkciji antikoagulativne aktivnosti in vivo (Serbisch)

Serbisch

Identifikatoren

ID=1024563944 ; D-3168