Title (srp)

Efekti formulacija na bazi Galium verum L. u terapiji aftoznog stomatitisa kod pacova

Author

Vuletić, Miona, 1991-

Contributor

Bradić, Jovana, 1991-
Mladenović, Raša, 1984-
Petrović, Anica, 1992-
Čapo, Ivan, 1984-

Description (eng)

Introduction Aphthous stomatitis is the most common chronic oral ulcer disease. Threeclinical types of aphthous stomatitis are described depending on characteristics of ulcer. Thetherapy is reflected in the suppression of symptoms, and antiseptics are usually used.Phytotherapy has been used for a long time as an alternative method in the treatment ofaphthous stomatitis. The wide range of effects of the species Galium verum L. and it’s role inwound healing provides a basis for potential use in the therapy of aphthous stomatitis.Aim The aim of our research was to examine the effect of the extract of Galium verum L. intherapy of aphthous stomatitis in rats.Material and methods Research included 80 Wistar albino rats with aphthous stomatitis. Theanimals were divided into four groups. The evolvent and healing of the aphthous lesion werefollowed every day. Animals were sacrificed on day 0, 3, 6 and 10, and blood and buccalsamples were collected for further analysis. In addition to clinical evaluation, the effects of theapplied formulations were determined by histological analysis, by monitoring the parametersof inflammation and oxidative stress using PCR and spectrophotometric analysis.Results Application of formulations based on G. verum extract showed a significant reductionin ulcer size, pathohistological score and degree of inflammation in aphthous lesions. Appliedformulations had no influence on systemic redox status, while their effects in the buccal tissuewas significant.Conclusion Application of G. verum. in the therapy of aphthous stomatitis plays a significantrole in reduction of healing time of the aphthous lesion and can serve as a potential tool in thetherapy of oral ulcerations.

Description (srp)

Uvod: Aftozni stomatitis je najčešće hronično oboljenje oralne mukoze. Postoje triklinička oblika aftoznog stomatitisa u zavisnosti od karakteristika ulceracije.Terapija se najčećše ogleda u suzbijanju simptoma, i uglavnom se primenjujuantiseptički rastvori. Fitoterapija se već duže vreme primenjuje kao alternativnametoda u tretmanu aftoznog stomatitisa. Širok spektar dejstva Galium verum L. kao iuloga ove biljne vrste u zarastanju rana pruža osnov za potencijalnu primenu uterapiji aftoznog stomatitisa.Cilj: Cilj našeg istraživanja je bio ispitati efekat ekstrakta Galium verum L. uterapiji aftoznog stomatitisa kod pacova.Materijal i metode: U istraživanje je uključeno 80 pacova soja Wistar albino, kojimaje indukovan aftozni stomatitis. Životinje su podeljene u četiri grupe. Razvoj izarastanje lezija je praćeno svakodnevno. Žrtvovanje je sprovedeno 0., 3., 6. i 10. danatretmana nakon čega su uzeti uzorci krvi i bukalnog tkiva kako bi se sprovele daljeanalize. Efekti primenjenih formulacija su pored kliničke evaluacije, određenihistološkom analizom, praćenjem parametara inflamacije i oksidacionog stresametodom kvantitativne reakcije lančane polimerizacije u realnom vremenu ispektrofotometrijski.Rezultati: Primena formulacija na bazi ekstrakta G. verum dovela je do značajnogsmanjenja veličine lezije, patohistološkog skora i stepena inflamacije u aftoznimlezijama. Efekti primenjenih formulacija nisu imali uticaj redoks status usistemskoj cirkulaciji dok je njihov uticaj u bukalnom tkivu bio značajan.Zaključak: Primena G. verum. u terapiji aftoznog stomatitisa ima značajnu ulogu ubržem zarastanju aftozne lezije i može služiti kao potencijalno sredstvo u terapijioralnih ulceracija.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers