Title (srp)

Uticaj šećerne bolesti na pojavu tromboze stenta kod pacijenata kod kojih su implantirani stentovi prve generacije obloženi lekom

Author

Stojanović, Maja M., 1979-

Contributor

Irić-Ćupić, Violeta, 1966-
Davidović, Goran, 1968-
Folić, Marko, 1979-
Beleslin, Branko, 1964-

Description (srp)

Cilj ovog istraživanja je bio da se odredi nivo pojava trombotičkih komlikacija kodpacijenata kod kojih su implantirani stentovi prve generacije obloženi lekom (drugeluting stentovi) u zavisnosti od postojanja šećerne bolesti. U skladu sa ovim osnovnimciljem definisani su konkretni zadaci:1. analiza učestalosti pojave akutnih, subakutnih, udaljenih i vrlo udaljenih trombozau zavisnosti od postojanja šećerne bolesti kod pacijenata kod kojih su implantiranistentovi prve generacije obloženi lekom (drug-eluting stentovi).2. analiza uticaja kvaliteta glikoregulacije na pojavu tromboze stenta3. utvrđivanje incidence značajnih srčanih događaja

Description (srp)

-

Description (eng)

The main goal of the research is to determine the level of thrombotic complications in patientswith implanted first-generation stents coated with a drug (drug-eluting stents), depending on theexistence of diabetes. In accordance with this basic goal, specific tasks are defined:1. analysis of the frequency of acute, subacute, distant and very distant thrombosis dependingon the existence of diabetes in patients in whom first-generation stents coated with the drug(drug-eluting stents) were implanted.2. analysis of the influence of the quality of glycoregulation on the occurrence of stentthrombosis3. determining the incidence of significant cardiac events

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers